top of page

דברי הסיפו

להלן עצות לתרגול ולהוראה של טאי צ'י מאת סיפו דב וייסברגר. 

מידע זה מיועד לתלמידים שמכירים את התרגול ויכולים להיוועץ עם המורה שלהם כדי להבין את הכתוב.

 

הנחות יסוד על פי הקלאסיקה הסינית 

 • אי תנועה גוברת על תנועה, אבל אי תנועה איננה פאסיביות או הקפאה.

 • רכות גוברת על נוקשות, אבל רכות היא בהתאם לרמת הנוקשות. 

 • תנועה מעגלית גוברת על תנועה ישרה,אבל תנועה המעגלית כבר כוללת בתוכה את הישרה.

עקרונות ביצועיים על פי הקלאסיקה של הטאי צ'י

 • יחסי יין-יאנג: הבחנה בינהם מאפשרת תנועה חלקה וזורמת בהתאם לנסיבות.

 • גוף פועל כיחידה אחת: רק אז הכח, התיזמון והתנוחה יכולים להיות מתואמים.

 • שווי משקל: בכל תנוחה או מצב תנועה יש לשמור על מרכז יציב ונמוך. בכל מצב מנטלי יש לשמור על איזון נפשי.

 • רוגע ורכות: למונח sung יש 3 היבטים - אוורירי וקל, רך ועדין, גמיש ואלסטי. כל התנועות מכילות "גילגול המשי"(צ'ין סי) כלומר מעגליות.

 • כוונה ומיקוד(intent +focus): כל התנועות,חיצוניות כפנימיות,מונחות על ידי כוונה (yi) ובאות לידי מיצוי. הכוונה לא נשברת גם כשהטכניקה נשברת.

דמוי הגוף

רגליים הם כמו שורשים נאחזים, האגן הוא כמו ציר מסתובב לרוחב ולעומק, פלג גוף עליון כמו גזע במבוק גמיש, הזרועות הן כמו משושים רגישים למגע.

טקטיקות

 • נסיגה יכולה לשמש להתקדמות

 • ויתור על שמוש בעודף כח יכול להקנות יתרון

 • צמצום בתנועה יכול לחסוך אנרגיה ולהסתיר כוונה להפתיע

 • הקשבה דרך מגע  מתמיד יכולה לייצר הזדמנויות מגוונות

 • שנוי הוא יכולת שמתפתחת בהדרגה כדי להסתגל למצבים דינמיים

 

לסיכום - הפועל היוצא של חיבור כל הטקטיקות הללו בצורה נכונה והרמונית מוביל לשחרור כח מבוקר(fa jin).

תרגול בקבוצה - המלצות

 • תקשורת מילולית מעטה עם עבודה גופנית רבה. חוויה עדיפה על הסבר.

 • תהליך הלמידה והאימון חשוב מההישג. הישגים הם הדרגתיים.

 • מודעות מנטלית-לאמוציות ואגרסיות הם תנאי להתפתחות האישית בטאי צ'י צ'ואן. הכל אישי ושום דבר איננו אישי.

 • כלי עבודה חיוניים - פתיחות, סקרנות, משמעת עצמית ויכולת התמדה. בלעדיהם לא תהיה התקדמות.

bottom of page