top of page

טאי צ'י צ'י קונג

סיפו דן דוקרטי ז"ל מדגים טאי צ'י ניי קונג

מה זה צ'י קונג?

צ'י הוא כח החיים: הוא מפיח חיים בחיות ובבני אדם, מצמיח צמחים ובכלל - מניע את עולמנו.

צ'י גונג, שנקרא לפעמים יוגה סינית, הוא התעמלות מדיטטיבית שמטרתה הזרמת הצ'י בגוף באופן מיטבי. באומנויות הלחימה, צ'י גונג הוא הבסיס לתנוחות, ליציבה, לתנועה ולנשימה. אומנויות הלחימה גם נעזרות בצ'י גונג כדי לפתח כח רב יותר בהתקפות ועמידות גבוהה יותר בפני תקיפותיו של יריב. 

מה זה טאי צ'י ניי קונג?
 

שושלת וודאנג טאי צ'י משמרת שיטת צ'י קונג נדירה שנקראת טאי צ'י ניי קונג. מטרת הניי קונג לפתח עמידות מול מכות והפלות, וגם להגביר את הכח של מכות, תפיסות והפלות. הניי קונג גם משמש לטיפוח הבריאות וכתרגול מדידדטיבי.

תרגול ניי קונג דורש מאמץ פיזי, ודורש זמן אימון רב לאורך שנים. התרגילים עצמם - 12 תרגילי יין ו-12 תרגילי יאנג - נשמרים כסוד בתוך השושלת ונחשפים לתלמידים שעוברו טקס קבלה שנקרא באי שי, או "השתחוות למורה". 

מה ההבדל בין טאי צ'י, צ'י קונג וניי קונג? מה הקשר ביניהם?

סיפו דן דוקרטי ז"ל מדגים טאי צ'י ניי קונג

nei gong 1.jpg
Nei gong 2.jpg
bottom of page